Доставка

Доставка

Стоката се изпраща от склада на производителя Валинор ООД до 3 (три) работни дни след като плащането е постъпило по сметката му. След това започва да тече срокът за доставка, който е различен за отделните зони и е посочен във формата за поръчката. В случай, че купувачът е посочил грешен адрес на доставка всички разходи по препращането на стоката на друг адрес са за негова сметка.